การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร เขตการเดินรถที่ 2 (ครั้งที่ 2)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
สอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
224,000
วันที่รับเอกสาร: 
29/06/2558 - 10/07/2558
วันที่ยื่นซอง: 
29/06/2558 - 10/07/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
13/07/2558
ราคากลาง: 
0.44
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, มิถุนายน 29, 2558