การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักปฏิบัติการรถเอกชนร่วมบริการ 1 (ฝรร.)

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีสอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
235000
วันที่รับเอกสาร: 
14/03/2559 - 28/03/2559
วันที่ยื่นซอง: 
14/03/2559 - 28/03/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
29/03/2559
ราคากลาง: 
195,000.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด
0.31
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เอ็น.เอ็น.พี. เซ็นเตอร์ จำกัด
0.31
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, มีนาคม 14, 2559