การเช็คเงินบัตรโดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้มีช่องทางการเช็คยอดคงเหลือของบัตรโดยสารประเภทเติมเงินได้ นอกจากการรอฟังจากพนักงาน บางครั้งจำไม่ได้ว่าเงินในบัตรเหลือเท่าไหร่ต้องมาลุ้นว่าบัตรจะแตะผ่านไหม