การเก็บค่าโดยสาร 510

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
แจ้งเพื่อทราบ เนื่องจากเป็นประชาชนที่ใช้บริการรถประจำทางทุกวัน วันนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการเก็บค่าโดยสาร สาย 510 ไม่มีการชำระด้วยเงินสด แต่เป็นการ "บังคับ" ให้ซื้อบัตรเนื่องจากเป็นการชำระเงิน ดิฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง 1.บางคนไม่มีความรู้ความเข้าใจในการใช้บัตร 2. ขึ้นรถบางที่แค่ระยะใกล้ๆ 3. รถประจำทางเป็นการขนส่งมวลชนทุกระดับชั้น 4. คุณจะทราบได้อย่างไรว่าผู้โดยสารชำระค่าโดยสารแล้ว 5. ประเทศเราเป็นประเทศที่กำลังพัฒนา มีคนทุกระดับชั้นในการใช้บริการ หากต้องการควรมีทางเลือกให้กับผู้บริโภค 6. ควรทำแบบสอบถามผู้ใช้บริการ ไม่ใช่นั่งเทียนจากคนที่ใช้รถยนส่วนตัว 7.ปัญหาจะขึ้นกับเจ้าหน้าที่บนรถแน่นอน สงสารค่ะ วันๆ ต้องเจอบ่นเจอด่ากี่ร้อยกี่พันคน แค่เสียงเล็กๆ 1 เสียง

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ