การสูบบุหรี่ที่ป้ายรอรถประจำทาง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
บริเวณป้ายรถเมล์ใต้ BTS หมอชิต ขาออกช่วงเช้าๆ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของ ขสมก. มาช่วยอำนวยการจราจรในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดี และน่าชมเชยเป็นอย่างมากครับ แต่อยากให้ช่วยเพิ่มขอบเขตงานเรื่องการตักเตือนผู้ใช้บริการบริเวณป้ายรถเมล์ที่สูบบุหรี่ให้หน่อยก็ดีครับ เพราะเป็นพื้นที่สาธารณะ อย่างวันนี้ก็ยืนสูบต่อหน้าเจ้าหน้าที่เลย รบกวนฝากหามาตรการดูแลผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ ด้วยครับ