การว่าจ้างแพทย์ สำนักงานใหญ่

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
755250
วันที่รับเอกสาร: 
28/01/2559 - 05/02/2559
วันที่ยื่นซอง: 
18/02/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
18/02/2559
ราคากลาง: 
755,250.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท เมดิคอล ลิงค์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด
755,250.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท เมดิคอล ลิงค์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด
755,250.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, มกราคม 15, 2559