การว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่ฟาร์มจระเข้ กลุ่มงานปกิบัติการเดินรถ 2 เขตการเดินรถที่ 3

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
1014360
วันที่รับเอกสาร: 
03/05/2559 - 16/05/2559
วันที่ยื่นซอง: 
30/05/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
30/05/2559
ราคากลาง: 
1,012,680.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคาหมายเหตุ
หจก.สยามพิทักษ์ความปลอดภัย
980,976.00
16349.60 x 5 x 12
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาหมายเหตุ
หจก.สยามพิทักษ์ความปลอดภัย
980,976.00
16349.60 x 5 x12
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, เมษายน 19, 2559