การว่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอู่บางบัวทอง กปด.17 เขตการเดินรถที่ 7

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีสอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
417942
วันที่รับเอกสาร: 
26/07/2560 - 16/08/2560
วันที่ยื่นซอง: 
26/07/2560 - 16/08/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
17/08/2560
ราคากลาง: 
398,040.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคาหมายเหตุ
บริษัท รักษาความปปลอดภัย ที.เอส.จี. อินเตอร์การ์ด จำกัด
360,000.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
บริษัท รักษาความปลอดภัย สยามพิทักษ์ จำกัด
389,650.08
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
บริษัท รักษาความปลอดภัย กุลธิชา จำกัด
407,952.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาหมายเหตุ
บริษัท รักษาความปลอดภัย ที.เอส.จี. อินเตอร์การ์ด จำกัด
360,000.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, กรกฎาคม 25, 2560