การว่าจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย อู่บางบัวทอง เขตการเดินรถที่ 7

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีสอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
408,775.00
วันที่รับเอกสาร: 
17/03/2559 - 31/03/2559
วันที่ยื่นซอง: 
17/03/2559 - 31/03/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
01/04/2559
ราคากลาง: 
398,553.60
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคาหมายเหตุ
หจก.สยามพิทักษ์ความปลอดภัย
15,500.00
ต่อคนต่อเดือน ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
บริษัท วีทีจีอินเตอร์การ์ด จำกัด
15,800.00
ต่อคนต่อเดือนไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาหมายเหตุ
หจก.สยามพิทักษ์ความปลอดภัย
15,500.00
เป็นราคาต่ำสุด
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, มีนาคม 17, 2559