การว่าจ้างเหมาทำความสะอาด อู่นครอินทร์ เขตการเดินรถที่ 7

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดบวิธีสอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
188748
วันที่รับเอกสาร: 
08/09/2560 - 19/09/2560
วันที่ยื่นซอง: 
08/09/2560 - 19/09/2560
วันที่เปิดซองประมูล: 
20/09/2560
ราคากลาง: 
176,764.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคาหมายเหตุ
บริษัท เอ็ม เอ็ม พี ยูนิตี้ จำกัด
176,120.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาหมายเหตุ
บริษัท เอ็ม เอ็ม พี ยูนิตี้ จำกัด
176,120.00
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, กันยายน 8, 2560