การว่าจ้างเหมาทำความสะอาด อู่นครอินทร์ เขตการเดินรถที่ 7

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีสอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
321000.00
วันที่รับเอกสาร: 
21/10/2559 - 08/11/2559
วันที่ยื่นซอง: 
21/10/2559 - 08/11/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
09/11/2559
ราคากลาง: 
308,160.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคาหมายเหตุ
บริษัท พี เอ็ม โกลวิ่ง คลีน จำกัด
12,840.00
ต่อ หนึ่งคน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด
12,626.00
ต่อ หนึ่งคน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาหมายเหตุ
บริษัท เอ็น ซี เอ็ม ยูนิตี้ จำกัด
12,626.00
ต่อ หนึ่งคน รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, ตุลาคม 21, 2559