การว่าจ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถที่ 3 อู่สวนสยาม เขตการเดินรถที่ 8

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีสอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
371,290
วันที่รับเอกสาร: 
15/01/2559 - 28/01/2559
วันที่ยื่นซอง: 
15/01/2559 - 28/01/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
01/02/2559
ราคากลาง: 
256,800.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, มกราคม 18, 2559