การว่าจ้างเหมาทำความสะอาด กลุ่มงานปฎิบัติการเดินรถ 1 อู่มีนบุรี เขตการเดินรถที่ 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
600000
วันที่รับเอกสาร: 
13/06/2559 - 22/06/2559
วันที่ยื่นซอง: 
05/07/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
05/07/2559
ราคากลาง: 
599,994.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท พีเอ็มโกลวิ่งคลีน จำกัด
9,913.55
บริษัท ซีทูเอฟ จำกัด
9,981.40
บริษัท มอร์แดนคลีน จำกัด
11,556.00
บริษัท ชุบศรเอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
9,983.33
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคาหมายเหตุ
บริษัท พีเอ็ม โกลวิ่งคลีน จำกัด
9,897.50
จำนวน 5 อัตรา เวลา 1 ปี เป็นเงิน 593850.00 บาท
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, พฤษภาคม 31, 2559