การว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย อู่ไร่ขิง กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 1 เขตการเดินรถที่ 6

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
2154980
วันที่รับเอกสาร: 
20/09/2559 - 29/09/2559
วันที่ยื่นซอง: 
11/10/2559
วันที่เปิดซองประมูล: 
11/10/2559
ราคากลาง: 
1,730,970.00
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
หจก.สยามพิพักษ์ความปลอดภัย
16,441.62
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
หจก.สยามพิทักษ์ความปลอดภัย
14,420.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, กันยายน 8, 2559