การว่าจ้างเหมาการรักษาความปลอดภัย อู่ธารทิพย์ 1 และอู่ธารทิพย์ 2 กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 5 เขตการเดินรถที่ 5

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
1725696
วันที่รับเอกสาร: 
24/02/2558 - 05/03/2558
วันที่ยื่นซอง: 
17/03/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
17/03/2558
ราคากลาง: 
1,694,880.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท อมรอินเตอร์การ์ด จำกัด
15,850.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท อมรอินเตอร์ การ์ด จำกัด
15,850.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, กุมภาพันธ์ 24, 2558