การว่าจ้างรักษาความปลอดภัยสำนักงานใหญ่ ครั้งที่ 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ประกวดราคา
วงเงินงบประมาณ: 
1690600
วันที่รับเอกสาร: 
03/12/2557 - 15/12/2557
วันที่ยื่นซอง: 
25/12/2557
วันที่เปิดซองประมูล: 
25/12/2557
ราคากลาง: 
1,610,136.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท ซีเคียวสเปเซียลการ์ด กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
1,484,568.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ซีเคียวสเปเซียลการ์ด กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
1,484,568.00
วันที่ประกาศ: 
ศุกร์, พฤศจิกายน 21, 2557