การว่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วงเงินงบประมาณ: 
850000
วันที่รับเอกสาร: 
06/11/2561 - 14/11/2561
วันที่ยื่นซอง: 
15/11/2561
วันที่เปิดซองประมูล: 
16/11/2561
ราคากลาง: 
713,476.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท สตรีม ไอ.ที คอนซัลติ้ง จำกัด
700,000.00
บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
845,000.00
บริษัท ดีเอ็กซ์พี (ไทยแลนด์) จำกัด
577,800.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
บริษัท ดีเอ็กซ์พี (ไทยแลนด์) จำกัด
577,800.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, พฤศจิกายน 27, 2561