การว่าจ้างติดตั้งม่านปรับแสง ที่ทำการเขตและทีี่่ทำการงานตรวจการ เขตการเดินรถที่ 2

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
วิธีสอบราคา
วงเงินงบประมาณ: 
200638.70
วันที่รับเอกสาร: 
13/07/2558 - 24/07/2558
วันที่ยื่นซอง: 
13/07/2558 - 24/07/2558
วันที่เปิดซองประมูล: 
27/07/2558
ราคากลาง: 
200,638.70
เอกสารราคากลาง: 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
วันที่ประกาศ: 
จันทร์, กรกฎาคม 13, 2558