การว่าจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถโดยสารปรับอากาศยูโรทู ยี่ห้อฮีโน่ จำนวน 323 คัน

วันที่ประกาศ: 
25/01/2561
วันที่อนุมัติแผน: 
25/01/2561
เอกสารที่เกี่ยวข้อง: