การว่าจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2561 จำนวน 400 เล่ม

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
370220
ราคากลาง: 
370,220.00
เอกสารราคากลาง: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว แอนด์ พี แอดวานซ์ เซอร์วิส
370,220.00
บริษัท หนึ่งเก้าสองเก้า จำกัด
377,603.00
บริษัท ชู้สมีพริ้นแอนด์ดีไซน์ จำกัด
417,300.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว แอนด์ พี แอดวานซ์ เซอร์วิส
368,080.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, มีนาคม 5, 2562