การว่าจ้างจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2560 จำนวน 400 เล่ม

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
364656
วันที่รับเอกสาร: 
27/02/2561
วันที่ยื่นซอง: 
27/02/2561
วันที่เปิดซองประมูล: 
27/02/2561
ราคากลาง: 
364,656.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
บริษัท พี.วาทิน พรินติ้ง จำกัด
397,040.00
บริษัท หนึ่งเก้าสองเก้า จำกัด
385,200.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์
389,480.00
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว แอนด์ พี แอดวานซ์
364,656.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว แอนด์ พี แอดวานซ์
364,656.00
วันที่ประกาศ: 
อังคาร, มีนาคม 6, 2561