การว่าจ้างจัดทำสมุดไดอารี่ จำนวน 1,000 เล่ม

วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินงบประมาณ: 
230050
วันที่รับเอกสาร: 
14/08/2561
ราคากลาง: 
230,050.00
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว แอนด์ พี แอดวานซ์ เซอร์วิส
224,700.00
บิษัท เอ พลัส มีเดียครีเอชั่น จำกัด
269,640.00
บริษัท บ้าน ดอท โฆษณา จำกัด
251,450.00
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกราคา
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดับบลิว แอนด์ พี แอดวานซ์ เซอร์วิส
224,700.00
วันที่ประกาศ: 
พฤหัสบดี, สิงหาคม 30, 2561