การรองรับการเดินทาง จากเดอะมอลล์บางกะปิ ไปศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
เนื่องจากช่วงนี้มีปัญหาเรื่องการหยุดให้บริการของรถตู้โดยสาร ไม่ทราบว่าทาง ขสมก. ได้มีการจัดรถเพิ่มเติม เพื่อรองรับการเดินทางของผู้เดินทางเส้นทางนี้เพิ่มเติมบ้างหรือไม่ครับ เนื่องจาก ผู้โดยสารที่เดินทางจากเดอะมอลล์บางกะปิ เพื่อไปทำงานที่ย่านศูนย์ราชการ จนถึงย่านปากเกร็ดก็มีเป็นจำนวนมากครับ....ขอบคุณมากครับ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่า ขสมก.ได้จัดรถโดยสารปรับอากาศเพื่อให้บริการจำนวน 6 เส้นทาง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนผู้ใช้บริการที่เคยใช้บริการรถตู้โดยสารสาธารณะดังกล่าว และหากเส้นทางใดมีประชาชนนิยมใช้บริการเป็นจำนวนมาก ขสมก.จะพิจารณาเพิ่มรถโดยสารให้เพียงพอต่อความต้องการใช้บริการต่อไป โดยจะจัดเก็บค่าโดยสารตามอัตราเดิมที่ผู้ใช้บริการได้ชำระในการเดินทางด้วยรถตู้โดยสารปรับอากาศดังนี้ -เส้นทางที่ 1 มีนบุรี-จตุจักร จัดรถโดยสารปรับอากาศวิ่งให้บริการจำนวน 10 คัน -เส้นทางที่ 2 มีนบุรี-ปากเกร็ด จัดรถโดยสารปรับอากาศวิ่งให้บริการจำนวน 10 คัน -เส้นทางที่ 3 มีนบุรี-ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จัดรถโดยสารปรับอากาศวิ่งให้บริการจำนวน 10 คัน -เส้นทางที่ 4 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต จัดรถโดยสารปรับอากาศวิ่งให้บริการจำนวน 20 คัน -เส้นทางที่ 5 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ศูนย์รังสิต) จัดรถโดยสารปรับอากาศวิ่งให้บริการจำนวน 10 คัน -เส้นทางที่ 6 อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-หมู่บ้านเมืองทองธานี(ทางด่วน) จัดรถโดยสารปรับอากาศวิ่งให้บริการจำนวน 5 คัน ขอขอบคุณที่ใช้บริการ