การรวบรวมข้อมูลของรถที่ลงทะเบียนกับองค์กร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เนื่องจากวันนี้ ลืมของไว้ในรถตู้ สาย ต.4 แต่ไม่ได้เดินทางบ่อยนัก พอโทรมาสอบถามกับทางนี้ ทางนี้บอกมีแต่เบอร์วินรถบัส อยากได้ ตามเองนะคะ ข้อเสนอแนะ 1.ถ้าหากมีการลงทะเบียนของแต่ละวินแล้ว องค์กรควรเก็บฐานข้อมูลการติดต่อของแต่ละวินไว้ 2.ไม่ว่าวินรถไหน รถบัส หรือรถตู้ ควรตามได้เพราะเขาลงทะเบียนไว้แล้ว ประเทศชาติจะได้เจริญ อย่ากินแต่ภาษีประชาชน หัดมองความปลอดภัย การเข้าถึงโดยไม่ต้องไปวิ่งตาม มองให้ไกล เก็บไปพัฒนาด้านฐานข้อมูลจะดีมาก อย่าให้ต้องร้องเรียนถึง กทม เลย

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการให้บริการที่ดีต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ