การย้ายท่ารถประจำทางสาย 53

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เนื่องด้วยมีการย้ายท่ารถประจำทางสาย 53 จากบริเวณหน้าวัดโสมนัส ไปที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์ทหารอาสา (เชิงสะพานปิ่นเกล้า) ทำให้ผู้โดยสารได้รับความยากลำบาก เนื่องจาก 1. ที่ท่ารถแห่งใหม่ รถจะจอดโดยประตูทางลงจะติดกับถนน ทำให้เป็นอันตรายเวลาขึ้น-ลงรถ ไม่เหมือนท่ารถเดิมที่วัดโสมนัส ที่จะจอดด้านซ้ายติดฟุตบาท ทำให้ผู้โดยสารขึ้น-ลงรถได้สะดวกกว่า 2. ท่ารถที่เชิงสะพานปิ่นเกล้าอยู่บนถนนที่มีเพียง 2 เลน เมื่อท่ารถใช้พื้นที่ไปแล้วเลนหนึ่ง ทำให้การจราจรบริเวณนั้นติดขัดกว่าเดิม และถนนดังกล่าวยังเป็นเส้นทางสันจรของรถบัสท่องเที่ยว ทำให้การจราจรแออัดมาก จึงขอความกรุณาให้ย้ายท่ารถสาย 53 กลับไปที่บริเวณวัดโสมนัสเหมือนเดิม ทั้งนี้ข้าพเจ้าสอบถามพนักงานในรถประจำทาง ได้ความว่าวาเหตุที่ย้ายท่ารถเนื่องจากบดบังทัศนียภาพของวัดโสมนัส ถ้าเช่นนั้น จะสามารถเลื่อนท่ารถออกไปอยู่ก่อนถึงวัดเล็กน้อยได้หรือไม่ แต่ข้าพเจ้าเห็นว่าวิวของวัดโสมนัสนั้น ถึงจะมองจากริมถนนกรุงเกษม ก็ไม่สามารถเห็นพระอุโบสถ และพระเจดีย์ได้ครบถ้วนอยู่ดี ขอความกรุณานำไปพิจราณาให้มีการย้ายท่ารถสาย 53 ไปบริเวณเดิมด้วยค่ะ