การปล่อยรถสาย 519

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย 519 มีการปล่อยรถที่แย่มากๆ ปล่อยให้ลูกค้ารอ 1-2 ชั่วโมงในช่วงเวลาเร่งด่วน คงไม่ได้เกิดจากรถไม่พอ เพราะ 519 อีกฝั่งผ่านไป 3 คันแล้ว ฝั่งนี้ยังไม่มาสักคัน อยากทราบสาเหตุด้วยว่าคนปล่อยรถมีการจัดการเวลาหรือหลักการในการปล่อยรถบ้างไหม

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพน รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำชับนายท่าให้ปล่อยรถตามตารางที่กำหนดอย่างเคร่งครัดให้รถหมุนเวียนในเส้นทางไม่ให้รถขาดระยะรอนาน เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการ รถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ