การปล่อยรถสาย 24 และ 62 ในช่วงบ่าย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้ลดการปล่อยรถสาย 24 (ขาไปประชานิเวศน์3) และ 62 (ขาไปสาธุประดิษฐ์) ในช่วงบ่าย แล้วไปปล่อยเยอะๆในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน/เลิกงาน เพราะเท่าที่สังเกตและประสบอยู่ทุกวันคือ ช่วงเวลาประมาณบ่าย2-บ่าย3 จะชอบปล่อยรถออกมาติดกันหลายๆคัน แต่พอถึงช่วงเลิกเรียน/เลิกงาน เวลาประมาณบ่าย4-1ทุ่ม จะมาชั่วโมงละ 1 คัน ทำให้รอนาน และพอรถมาก็อาจจะไม่ได้ขึ้น เพราะคนรอเยอะมากกก

เรียนผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้วได้ส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลปรับปรุงปรับจัดสรรการปล่อยให้ให้เพียงพอต่อจำนวนผู้ใช้บริการให้รับความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางต่อไป ขอขอบคุณที่แจ้งเรื่องและใช้บริการรถประจำทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ