การปล่อยรถสาย 107

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ทำไมรถเมล์สาย 107 ไม่ค่อยมีมาข่วงระยะเวลา 17.30-18.00 เลยครับ ช่วยเห็นใจคนที่เลิกงานหลัง 17.30 หน่อยครับ รอทีไม่น้อยกว่าชั่วโมงตลอด

เรียนคุณ ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนแล้ว (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ

แจ้งที่ 1490 ครับ