การปล่อยรถของสาย 206

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงสัปดาห์นี้ 14-18 พฤษภาคม 2561 ทุกๆเช้าเวลาประมาณ 05.00-06.00น. ผมเริ่ม สังเกตเห็นถึงพฤติกรรมการปล่อยรถของสาย 206 ที่แปลกๆไปจากปกติที่ผ่านมาคือจะ ปล่อยแต่รถปรับอากาศออกมาวิ่งเท่านั้น ปล่อยรถ ปอ.มา 4 คันในช่วงเวลานัน ทั้งๆที่เป็นเวลาเร่งรีบของคนทำงานซึ่งมีรายได้น้อยที่ต้องไปเริ่มทำงานแต่เช้า แต่ขสมก.กลับมาเลือกใช้วิธีการเช่นนี้มาหารายได้กับประชาชน คุณควรจะปล่อยรถสลับประเภทเพื่อเป็นทางเลือกให้ประชาชนผู้ใช้บริการดีกว่ามาหารายได้ กับประชาชนที่ใช้ระบบขนส่งมวลชนและปล่อยแต่รถปรับอากาศเท่านั้น การปล่อยรถเมล์เช่นนี้มีจุดประสงค์สิ่งใดแอบแฝงหรือไม่ กับการให้บริการของระบบสาธารณะ มวลชนหรือไม่ ท้ายนี้ขอให้ปรับปรุงพฤติกรรมการปล่อยรถในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยครับ ให้เป็นเช่นก่อนหน้านี้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และจัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 206 นำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยการจัดเดินรถวิ่งบริการในเส้นทาง พร้อมทั้งเพิ่มความถี่การปล่อยรถมากขึ้น ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาและสภาพการจราจร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและรองรับกับปริมาณความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างเพียงพอต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ