การปล่อยรถของนายท่า อู่เดอะมอลท่าพระ ของรถเมลสาย 205

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เรียนท่านผู้เกี่ยวข้อง เนื่องจากในช่วงเวลา7.30-8.30ของทุกวันทำงาน (จันทร์ถึงศุกร์)จะมีการใช้รถและผู้โดยสารจำนวนมาก แต่สังเกตจากการปล่อยรถคือปล่อยให้หมดก่อน8.00และส่งผลให้รถในช่วง8.05-8.30ขาดระยะเป็นเวลา เกือบครึ่งชม ทุกครั้ง จริงๆลักษณะการปล่อยเมื่อมีรถมาต่ิดต่อกันสองคัน ไม่ควรปล่อยพร้อมกันทีเดียว ควรเว้นระยะให้คนที่ต้องมาถึง8.00สามารถรอรถสัก8.15ก็ยังไม่น่าเกลียด ปัญหานี้เป็นมาเกือบหลายปีตั้งแต่นายท่าที่เป็นทอมยันนายท่าผช...ปัญหานี้ไม่เคยได้แก้ไขเลย การขาดระยะทำให้เรารู้สึกแย่ ภาษีของเราทุกบาท ทุกสตางอยากให้ได้รับการบริการมากกว่านี้ค่ะ ปล รถปรับอากาศไม่ใช่รถฟรีค่ะ ด้วยความเคารพอย่างสูง