การปรับเปลี่ยนชื่อสาย เส้นทางการเดินรถ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
การปรับเปลี่ยนชื่อสายทำให้เข้าใจยากขึ้น และมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชน โดยไม่มีสายรถเมล์อื่นมาทดแทน ตัวอย่างเช่น สาย11->R3 วิ่งเข้าพระราม9แทนเส้นพัฒนาการ แล้วเวลา22:00-23:00ถ้าจะนั่งรถจากประตูน้ำไปพัฒนาการจะมีเพียงสาย11เท่านั้น แต่ตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นสายใหม่แล้ว ไม่มีการวิ่งผ่านเส้นพัฒนาการอีก แล้วจะเดินทางอย่างไร และในขณะนี้ ตามป้ายรถประจำทางไม่มีการแจ้งสายรถที่ผ่าน จึงไม่ทราบข้อมูลใดๆเลย

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนให้ทราบว่า โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่อปรับปรุงเส้นทางการเดินรถตามแผนปฏิรูประบบรถโดยสารประจำทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑล เบืื้องต้นทดลองเดินรถ 8 เส้นทางตั้งแต่วันที่ 15 ส.ค.-15 ก.ย.60 เส้นทางละ 5 คัน ควบคู่กับการให้บริการในเส้นทางเดิม เพื่อประเมินการให้บริการ ผู้ใช้บริการสามารถเสนอแนะความคิดเห็นได้ทาง Facebook การปฏิรูปเส้นทางรถเมล์ กทม. หรือ WWW.Facebook.com/Bus Reroute BBK/ ขอบคุณที่ใช้บริการ