การปรับมาตรการให้เหมาะสมกับปัจจุบัน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
แม้ว่ารัฐบาลจะประกาศขยายเวลา พรก.ฉุกเเฉินไปอีกหนึ่งเดือน แต่ทำไม ขสมก.ไม่ดูว่าหน่วยงานและประชาชนส่วนใหญ่กลับมาทำงานแล้ว รถแน่น แต่ขึ้นไม่ได้ยืนรอ ออออกันอยู่ที่ป้ายรถป้ายรถเมล์ ในขณะที่รถขึ้นป้ายขออภัยรถเต็ม ยืนเต็มอัตรา นั่งว่าง คือสงสัยว่าเชื้อโควิดไม่นิยมยืนใช่ไหม ยืนชิดแต่ไหนก็ไม่ติด ถ้านั่งนี่ติดกันทันที งง ตรรกะของผู้บริหาร น่าจะปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว และขอเรียนว่าได้จัดปล่อยรถตามตารางเวลาที่กำหนดเนื่องจากเวลาดังกล่าวการจราจรมีความหนาแน่นและติดขัดจึงเป็นเหตุให้รถวิ่งหมุนเวียนในเส้นทางไม่เป็นไปตามตารางเวลาที่กำหนดทำให้รถขาดช่วงเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตาม ขสมก. ได้จัดส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปรับปรุงการบริการจัดปล่อยรถให้สอดคล้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา เพื่อให้มีรถวิ่งบริการหมุนเวียนในเส้นทางเพียงพอกับผู้ใช้บริการต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ