การปรับขึ้นราคา ตั่วรายสัปดาห์/ตั๋วเดือน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เรียน จนท.ขสมก. เรื่อง การปรับขึ้นราคา ตั่วรายสัปดาห์/ตั๋วเดือน 1. ตั๋วรายสัปดาห์/ตั๋วเดือน จะมีการปรับราคาเพิ่ม หรือไม่ ? 2. ถ้าตั๋วรายสัปดาห์/ตั๋วเดือน มีการปรับขึ้น จะปรับเป็นราคาเท่าไร ? และเริ่มใช้เมื่อไร ? 3. ถ้าซื้อตั๋วรายสัปดาห์/ตั๋วเดือน ล่วงหน้าไว้ จะสามารถนำมาใช้ได้ หรือไม่ ? หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาแล้ว

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบแล้ว ขอเรียนให้ทราบว่าอาจจะมีการปรับขึ้น ซึ่ง ยังไม่แน่นอนว่าจะปรับเป็นราคาเท่าไหร่ แต่ถ้าปรับราคาใหม่แล้ว ตํ่วที่ซื้อไว้ล่วงหน้าก่อนปรับราคาสามารถใช้ได้จนครบตามระยะเวลาที่กำหนด จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอขอบคุณที่ใช้บริการ