การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินไม่เกิน 100,000.00บาท เขตการเดินรถที่ 4 จำนวน 2 รายการ

เลขที่ประกาศ: 
4-62-1-PA-0016
วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง: 
โดยวธีเฉพาะเจาะจง
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ: 
ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น/ผู้เสนอราคา: 
เอ.ที.ดี.ซัพพลาย
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคา: 
ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก: 
เอ.ที.ดี.ซัพพลาย
ราคา: 
2,150.70
วันที่ประกาศ: 
23/01/2562