การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานคนขับรถปรับอากาศยูโร-ทู (สีส้ม) สาย 15 หมายเลขทะเบียนรถ 44015

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เรียน ผู้อำนวยการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ข.ส.ม.ก.- BMTA) เรื่อง ขอร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานคนขับรถปรับอากาศยูโร-ทู (สีส้ม) สาย 15 หมายเลขทะเบียนรถ 44015 ที่ไม่หยุดรับผู้โดยสาร ณ ป้ายหยุดรถประจำทางของ ข.ส.ม.ก. ด้วยพนักงานคนขับรถของ ข.ส.ม.ก. (BMTA) สาย 15 (รถปรับอากาศ-ยูโรทู) หมายเลขทะเบียนรถ 44015 ที่จะมุ่งหน้าไปสนามหลวง-บางลำภู คนขับรถไม่หยุดรถเพื่อรับผู้โดยสารที่บริเวณป้ายหยุดรถของ BMTA บริเวณป้ายกองสลากเก่า (ข้างโชว์รูม BENZ-ราชดำเนิน) ช่วงเวลาโดยประมาณ ๑๐.๕๐ ของวันอังคารที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทั้ง ๆ ที่มีผู้โดยสารโบกมือเพื่อจะขอรับบริการโดยสารรถปรับอากาศคันดังกล่าว แต่พนักงานคนขับรถเมื่อได้แลเห็นผู้โดยสารแล้ว กลับไม่ยอมเปิดประตูเพื่อรับผู้โดยสารไปด้วย โดยมีพฤติกรรมเร่งเครื่องยนต์ ออกไปจากป้ายหยุดรถประจำทางของ ข.ส.ม.ก. พนักงานคนขับผู้นี้ขาดจิตใจในการบริการที่ดีแก่ผู้โดยสาร ทำให้ข้าฯ ต้องเสียเวลาในการรอรถคันใหม่ของท่านในคันต่อไป ข้าฯ จึงขอให้ท่านและหรือหน่วยงานต้นสังกัดของพนักงานผู้นี้ ได้โปรดพิจาณาวินัย ระเบียบ และตักเตือนแก่ตัวพนักงานคนขับรถปรับอากาศคันดังกล่าวให้ด้วย เพราะพฤติการณ์และการกระทำดังกล่าวนั้นได้ส่งผลต่อภาพพจน์ในการสร้างจิตสำนึกในการให้บริการของ ข.ส.ม.ก. เป็นอย่างมาก จึงเรียนมาเพื่อทราบ และโปรดพิจารณาดำเนินการ “ตักเตือน” ด้านวินัย ให้ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง ข้าฯ ผู้ใช้บริการ (นายวันชัย แม้นเรืองรอง)

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ขับรถด้วยความไม่ประมาท จอดรับ-ส่ง ผู้โดยสารตรงตามเครื่องหมายหยุดรถประจำทางทุกครั้งเมื่อมีผู้ใช้บริการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ