การบริหารรถของสาย 168 และ 1-50

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
การบริหารรถของสาย 168 และ 1-50 ไปอนุสาวรีย์ แย่มาก ไม่สามารถกะเวลากับรถสองสายนี้ได้เลย แย่มาก ปรับเปลี่ยนไปในทางที่แย่มาก ปรับเปลี่ยน มีบริการถึง 2 สายที่ไปอนุสาวรีย์ แต่ไม่สามารถทำให้ดีขึ้นได้ ปรับเปลี่ยนแต่แย่กว่าเดิม ยกตัวอย่างเช่นวันที่ 06/02/2024 ช่วงเช้าเวลาเร่งรีบ แทนที่จะมีรถขาเข้าเมืองมากกว่ารถขาออกเมืองแต่นี่กลับกลายเป็นขาเข้ามีแค่ไม่กี่คันแต่รถขาออกมีเป็นสิบ และขาออกไม่มีผู้ใช้บริการเลย ไม่รู้ว่าเอาอะไรคิดในส่วนนี้ แอปพลิเคชั่นดูเส้นทางดูสายบริการก็แย่ ไม่เสถียร รวมทุกอย่างแย่หมด ควรปรับปรุงนะ โดยเฉพาะ 168 และ 1-50 เพราะมีผู้ใช้บริการเยอะในเวลาเร่งรีบ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าวให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงการบริการและการปล่อยรถให้สอดคล้องกับการจราจร เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสะดวกต่อไป (ขออภัยในความไม่สะดวก)