การบริหารจัดการรถเใล์สาย 141

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เมื่อมีรถแอร์เสีย ทำไมต้องเปลี่ยนเฉพาะสาย 141 ให้เป็นรถธรรมดา ที่เสียทุกวัน พอถึงตลาดบางปะกอกก็เสีย รอเปลี่ยนรถ ทำไมไม่เฉลี่ยรถแอร์และรถธรรมดากับสายอื่นในท่าเดียวกัน เช่น 140 หรือ 142 ทำไมสาย 140 ยังคงมีปริมาณรถปรับอากาศจำนวนมากออกให้บริการ ผู้บริหารคิดกับเรื่องนี้อย่างไร???

เรียนผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งข้อเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรวบรวมไว้เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการเดินรถ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกในเดินทางต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก)