การบริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถเมล์สาย80ก. ทะเบียนรถ 11-8683 บริการแย่มาก เราถามว่า"ไปถึงเดอะมอลท่าพระมั้ย" ตอบกลับมาด้วยการตะคอกใส่หน้าว่า "หมดระยะท่าพระ" เราก็ไม่ค่อยรู้จักเส้นทางเท่าไหร่ ก็ถามกลับไปอีกว่า "แล้วผ่านเดอะท่าพระรึป่าวคะ" กระเป๋าคนเดิมก็ตะคอกกลับมาอีกว่า "ก็บอกอยู่ว่า หมดระยะท่าพระ" อยากทราบว่าพนักงานทำไมไม่บอกดีๆว่าไปไม่ถึง จะให้ลูกค้าถามซ้ำอีกทำไม คุณรู้ศัพท์ของคุณ ลูกค้าไม่รู้ด้วยคะ ใจเขาใจเราหน่อยคะ ลูกค้าที่ไม่รู้จักเส้นทางมีเยอะคะ ไม่ใช่มีแต่ลูกค้าที่รู้ทุกเส้นทางอย่างกับgoogle map และการดึกหน้าการชักสีหน้า รบกวนปรับปรุงนะคะ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เรียกพนักงานที่กระทำผิดมาสอบสวนข้อเท็จจริงและลงโทษตามระเบียบข้อบังคับขององค์การ (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ