การบริการ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขึ้นรถเมย์ ปอ60. มาโดยมีเลขที่ใบขับขี่250048. เวลาประมาณสี่ทุ่มครึ่งจากประตูน้ำกระเป๋ารถเมย์ไม่มีมารยาทนึกจะเดินชนก็ชนเหยียบเท้าอักตางหากเเต่ไม่มีการ พอมารอบสองก้ชนอีกไม่มีการขอโทดใครเลยในรถ ช่วยอบรมเรื่องมารยาทให้หน่อยนะ เสียตังเเล้วต้องมาเจออะำรเเบบนี้อีก

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้องค์การ ปรับปรุงการให้บริการโดยเรียกพนักงานมาอบรมกำชับให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนกรณีเช่นนี้อีก ขอความกรุณาแจ้ง หมายเลขรถ หมายเลขทะเบียน พร้อมทั้งวัน เวลา และสถานที่ที่ใช้บริการ เพื่อจะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ