การบริการ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
นั่งรอรถเมล์ สาย515. ตอนช่วงประมาณ 2ทุ่ม15. ป้าย ร.พ.ธนบุรี2. รถเมล์ไม่จอดรับ ทั้งๆ ที่รถว่างสามารถขึ้นได้ ดิฉันโบกมือเรียกก็ไม่จอด ไม่ทราบว่าหมดเวลารับแล้วเหรอค่ะ เป็นผู้หญิง นั่งรอรถคนเดียว แถมรถเมล์ก็ไม่จอด คือ ช่วยไปเช็คหน่อยนะค่ะว่าคันไหน ถ้ารถเต็มก็ว่าไปอย่าง. แต่มองเข้าในรถก็มีที่นั่งว่างและไม่มีคนยื่นเลยวิ่งออกขวาเฉยเลย ไหนบอกจอดทุกป้าย

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ