การบริการ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อเวลา 17:15น. ได้ขึ้นสาย 166 จากหน้าสถาบัน PIM ปรากฎว่าพอรถจอดที่ป้ายผู้โดยสารบนรถเยอะมากยืนกันไม่เป็นระเบียบ กระเป๋ารถเมล์ไม่มีการจัดระเบียบผู้โดยว่าให้ยืนสลับกันแล้วชิดเข้าไปด้านในก่อนปล่อยให้คนที่ขึ้นใหม่ยืนเต็มหน้าบรรไดทางขึ้นลง ตัวกระเป๋ารถเมล์เองดูแล้วก็ไม่ใส่ใจ ตัวเราได้ยืนบนบรรไดนะคะ แต่พอกระเป๋ารถเมล์มาเก็บตังนางยืนข้างบน ไอที่ใส่ตังจะฟาดหน้าเราอยู่แล้ว ไม่มีการบริการที่ดีเลย พอรถขับมาถึงหน้าเซนทรัล คนลงก็เยอะ คนขึ้นก็เยอะเช่นกัน เราก็ได้นั้ง แต่เมื่อคนยืนเยอะขึ้น กระเป๋ารถเมล์ก็เก็บเงินลำบาก เราได้ยืนเสียงตะโกนว่าให้ชิดใน ด้วยน่ำเสียงที่ไม่พอใจและโมโหของกระเป๋ารถเมล์ แล้วนางก็บ่นว่าผู้โดยสารทั้งนักศึกษาและผู้สูงอายุ สรุปคือบริการไม่ดีแย่มากๆ ทั้งคำพูดและการบริการ กรุณาเรียกไปตักเตือนด้วยค่ะ ขอบคุณคะ ปล.สาย166 เลขข้างรถ7-3045 เลขทะเบียนรถ2-2542 คนขับ นาย ประยูร พึ่งมี เวลา 17:15

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แสดงกิริยาวาจาสุภาพ ทุกครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก องค์การจะสอบสวนและลงโทษพนักงานตามระเบียบต่อไป(ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณที่ใช้บริการ