การบริการ สาย 516 หมายเลข 7-3007

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ได้มีโอกาสนั่งรถเมล์ ซึ่งปกติไม่ค่อยได้นั่งเท่าไหร่ แต่พอขึ้นมาแล้ว สาย 516 หมายเลข 7-3007 พนักงาน มารยาทดีมากๆ ขึ้นสวัสดี - ลงก็ขอบคุณ ทุกคน ถือว่าเป็นความรู้สึกที่ดีที่สุด ตั้งแต่ขึ้นรถเมล์มาเลยก็ว่าได้ การบริการแบบนี้ ควรอย่างยิ่งที่จะมีรางวัล ให้แก่ตัวอย่างคันนี้

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดทำหนังสือประกาศชมเชยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานของพนักงาน และพัฒนาการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ ขสมก.