การบริการและการวิ่งหนีผู้โดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วิ่งหนีผ่านหน้าไปเลย อยากรู้เรตเวลาที่รถเมล์จอดต่อป้าย 3 วินาทีเหรอคะ ถ้าไม่พอใจก็ไม่ต้องมีมาให้บริการค่ะ ช่วยเพิ่มรถร่วมหรือเพิ่มเส้นทางให้รถร่วมก็ได้ค่ะ ให้มีเส้นทางเหมือนกัน จะได้ไม่จำเป็นต้องพึ่งแต่รถขสมก. กระเป๋าและกระปี๋บางคันบริการดี แค่ดีน่ะค่ะ แต่หลายคันคือคำหยาบที่สุดของคำว่าแย่.

เรียนท่านผู้ร้อง ขสมก. ได้รับทราบข้อร้องเรียนของท่านแล้ว ได้แจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้องให้กำชับย้ำเตือนพนักงานประจำรถ ให้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ สะดวก ปลอดภัย ไม่ขับแข่งแซงกัน หรือชะลอถ่วงดึง อันเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ใช้บริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ หากพบพฤติกรรมเช่นนี้อีก รบกวนแจ้ง สาย เบอร์รถ/ ทะเบียนรถ/ วันที่ /เวลา /หรือภาพถ่าย/ที่สามารถมองเห็นทะเบียนรถได้อย่างชัดเจน เพื่อที่จะได้เรียกตัวพนักงานที่กระทำผิดมาชี้แจงข้อเท็จจริง และพิจารณาลงโทษได้อย่างถูกต้อง ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ จึงเรียนมาเพื่อทราบ.