การบริการรถเสริม

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
การมีรถเสริมเป็นสิ่งที่ดีโดยเฉพาะช่วงโมงเร่งด่วน แต่ไม่ควรมีรถเสริมโดยมีระยะเดินรถที่สั้นกว่าเดิมในช่วงเวลาเร่งด่วนตั้งแต่ช่วงเช้า 7.00-9.00 และ 16.00-19.00 น. และรถปกติก็ไม่มีเหมือนเดิม จึงไม่แน่ใจว่าควรเรียกว่ารถเสริมหรือรถปกติที่มีระยะสั้นลง เนื่องจากปัจจุบันผุ้โดยสารต้องใช้เวลารอรถนานกว่า 45 นาที โดยเฉพาะสาย 67 ซึ่งบางครั้งมาก็เป็นรถเสริมหมดระยะอุรุพงษ์อีกทำให้ผู้โดยสารยืนรอกันต่อไป สาย 67 คงเป็นแค่ตัวอย่างแต่อยากให้ ขสมก. มีการจัดรถในชั่วโมงเร่งด่วยให้เหมาะสมทั้งปริมาณและเวลาการออกจากอู่ให้เหมาะสม เพราะบางครั้งก็มีรถสายเดียวกันออกมาพร้อมๆกัน 4-5 คันติดๆกัน