การบริการของพนักงานเก็บค่าโดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
พนักงานเก็บค่าโดยสาร ชื่อ นิชนันท์ รถเมย์สาย 134 ถ้าไม่มีใจรักบริการก็อย่ามาทำงานบริการเลยคะ มันเสียต่อภาพพจน์บริษัทฯ หน้าตาไม่ยิ้มแย้ม แถใทำมึนใส่ลูกค้า คุยโทรศัพท์ขณะทำงาน ปกติจะเจอพนักงานดีทุกคน มาเจอคนนี้แหละคะ บริการไม่ดี

เรียนผู้โดยสาร ขสมก.รับทราบเรื่องแล้ว และส่งเรื่องให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรถประจำทางสาย 134 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข และอบรมกำชับพนักงานเก็บค่าโดยสารคนดังกล่าวให้ตระหนักถึงหน้าที่ของการเป็นผู้ให้บริการที่ดี ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเเสดงกิริยา มารยาทที่ดีกับผู้โดยสาร ทุกครั้งครั้งเวลาปฏิบัติหน้าที่ หากได้รับการร้องเรียนเช่นนี้อีก ขอความกรุณาเเจ้ง หมายเลขรถ เบอร์ข้างรถ สถานที่เกิดเหตุ วันเวลาที่เกิดเหตุ เข้ามาทาง ขสมก. จะได้สอบสวนและลงโทษพนักงานผู้กระทำผิดตามระเบียบต่อไป (ขออภัยที่ไม่ได้รับความสะดวก) ขอขอบคุณผู้ใช้บริการ