การบริการของกระเป๋าไม่สุภาพ

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย81-35 รอบวิ่งกลับปิ่นเกล้า ตอน19น.ผ่านหน้ารพ.ศิริราช มีผู้โดยสารชำระค่าโดยสารด้วยเหรียญบาท กระเป๋าพูดจาไม่สุภาพ ตำหนิผู้โดยสารเรื่องชำระด้วยเหรียญบาท ไม่ใช่หน้าที่ของกระเป๋าที่ต้องคอยมานับเหรียญ

เรียนท่านผู้ร้อง ตามที่ท่านได้ร้องเรียนรถประจำทางสาย 81 พกส.และกิริยาวาจาไม่สุภาพนั้นได้รับเรื่องแล้วจะประสานผู้เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามระเบียบ จึงเรียนมาเพื่อทราบ