การบริการของกระเป๋ารถเมล์ สาย 140

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ปกติไม่เคยอยากร้องเรียนการบริการของกระเป๋ารถเมล์เลยสักครั้งเพราะบางทีเข้าใจแต่วันนี้ไม่ไหวแล้ว ปกติขึึ้นรถเมล์จะใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แสกนทุกครั้ง แล้ววันนี้ก็เช่นกันใช้เหมือนเดิมแต่การบริการของกระเป๋ารถเมล์เกินทนรับไหว เค้าให้เราแสกนกับเครื่องเอง โอเคอันนี้ทำบ่อยเพราะช่วยย่นระยะการทำงาน แต่การที่เราเพิ่งแตะบัตรกับเครื่องและเค้าสะบัดเครื่องออกอย่างแรงคืออะไรคะ สะบัดเสร็จแสกนไม่ติด ทำอีกแบบนี้อีกสองครั้งและสะบัดแบบเดิมคิดว่าจะรู้สึกยังไงเอ่ย ไม่รู้ว่าเป็นแบบนี้ทุกครั้งไหม แต่ครั้งนี้ไม่โอเครู้สึกไม่ดีมาก และเสียความรู้สึกกับกระเป๋าคนนี้มากๆ ช่วยอบรมการบริการหน่อยนะคะ รถเมล์สาย 140 ทะเบียน 16-1307 หมายเลขข้างรถ 5-70099 ช่วงเวลา 7.30-7.35 น.

เรียนผู้ใช้บริการ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเรื่องแล้วได้เรียกตัวพนักงานมาสอบสวนข้อเท็จจริงและได้ลงโทษ ขั้นว่ากล่าวตักเตือน อบรมว่ากล่าวตักเตือนให้ใหม่แล้วและได้ส่งเจ้าหน้าที่นายตรวจไปติดตามพฤติกรรม 30 วัน หากได้รับเรื่องร้องเรียนในลักษณะเช่นนี้อีกทางองค์การจะลงโทษสถานหนักต่อไปตามระเบียบข้อบังคับขององค์การต่อไป จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ