การต่อคิวขึ้นรถA1ที่ปากทางลำลูกกาในช่วงเช้า

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อยากให้มีผู้มาดูแลการต่อคิวขึ้นรถสาย A1 (510)​ ในช่วงเช้าให้มีความเรียบร้อย เนื่องจากคนต้องการขึ้นเยอะ ทำให้เมื่อรถมาคนก็เบียดกันและดันกันท่ประตูเพื่อจะขึ้น ทำให้คนที่มาก่อนแต่ยืนอยู่แถวหน้าโดนคนข้างหลังเบียดแซงขึ้นรถจนไม่มีที่นั่ง ในการแก้ไขนอกจากให้ต่อคิวแล้วอาจทำได้ด้วยการประตูรถบานเดียว ให้ขึ้นทางเดียวเพื่อจัดระเบียบ โดยการที่มีผู้ดูแลนั้นอาจจะเป็นแค่ช่วงหนึ่งให้ป ผู้ใช้บริการเคยชิน และต่อไปสามารถเข้าคิวกันได้เองจากความเคยชินที่เกิดขึ้น หากทำได้จะเป็นประโยชน์และมีความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการมากขึ้น ในส่วนการให้บริการของสายนั้นถือว่าดีมาก เนื่องจากมีบ่อย และออกตรงเวลา ตอบสนองต่อช่วงคับขัน ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

เรียน ผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้ว ขอเรียนว่า ในเรื่องดังกล่าวเป็นจิตสำนึกและมารยาทในการใช้บริการรถโดยสารประจำทางสาธารณะ ซึ่งเป็นสิทธิส่วนบุคคล ทางองค์การไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้ เพราะอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลในเบื้องต้นของผู้ใช้บริการ (ขออภัยในความไม่สะดวก) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ