การตั้งชื่อสายรถประจำทาง

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เพิ่งทราบข่าวเรื่องการเพิ่มและปรับปรุงเส้นทางเดินรถประจำทาง เห็นด้วยครับ อยากให้เป็นเส้นทางวนเป็นบล็อคของถนน ให้สามารถถ่ายผู้โดยสารจากจุดหนึ่งไปอีกจุดเพียงรถไม่เกินสองสาย เพื่อไม่ให้มีปริมาณรถหลายสายในถนนเส้นเดียวกัน เช่น รามคำแหง ลาดพร้าว เพชรบุรีตัดใหม่ โดยมีรถวิ่งต่อเนื่องที่จะรับถ่ายคนจากบล็อคหนึ่งไปอีกบล็อคหนึ่ง จะรถปัญหาจราจร ขาดทุนจากจำนวนผู้โดยสาร แต่มีตั๋วต่อ เป็นทางออกเรื่องค่าโดยสาร พอคนเปลี่ยนจุดรอรถแล้วค่ารถยังคงเดิม แต่เคลื่อนย้ายตำแหน่งเร็วเพราะคันไหนมาก็ไป จะทำให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนจากจุดถ่ายรถ คนไม่ต้องรอรถนาน คันไหนมาก็ไปแล้วพอใกล้เป้าหมายมากขึ้น เร็วขึ้น ทางเลือกในการเดินทางอื่นก็ตามมาเอง เมื่อถึงบ้านเร็วเรื่องดีๆ อื่น ๆ ก็จะตามมาเอง ผมคิดว่าการตั้งชื่อสายรถเมล์ ควรเป็นตัวเลขอย่างเดียว อาจยังมีผู้ไม่รู้อักษรกันทั้งไทยและเทศ ควรตัดตัวหน้าเลข 5 ออกแล้วใส่เลขบอกทิศแทน การกำหนดเลขทิศก็แล้วแต่จะกำหนดจากอู่รถ หรือทิศตามแผนที่ เช่น 1ทิศเหนือ 2ทิศตกเฉียงใต้ 3ทิศตะวันออก 4ทิศออกเฉียงใต้ 5วิ่งชั้นใน 6ทิศตกเฉียงเหนือ 7ทิศตะวันตก 8ทิศออกเฉียงเหนือ

เรียน คุณผู้ใช้บริการ ขสมก. รับทราบเรื่องแล้วด้วยความขอบคุณยิ่ง และส่งเรื่องของท่านให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ นำไปเป็นข้อมูลพิจารณาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการต่อไป ขอขอบคุณที่ใช้บริการ