การตอบคำถาม

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
การตอบคำถามหรือข้อร้องเรียนของประชาชน คุณใช้คนตอบหรือสั่งให้ระบบตอบอัตโนมัติ เพราะทุกคำถามมันจะตอบเหมือนกันหมด แต่ไม่ได้ตอบคำถามจริงๆเลย เขาร้องเรียน คุณก็ตอบว่าจะแจ้ง แจ้งแล้วยังไงคะ ได้ความว่าอย่างไร ไม่ใช่แค่ตอบว่าจะแจ้งให้ นี่มันไม่ใช่การแก้ปัญหาค่ะ ถ้า ขสมก.จริงใจที่จะแก้ปัญหาควรทำให้ดีกว่านี้ค่ะ คุณทำได้ เพียงแต่คุณจริงใจในการแก้ปัญหาแค่ไหน ไม่ใช่มานั่งให้มันผ่านไปวันๆนะคะ